خدمات ترجمه

ترجمه همزمان یا ترجمه شفاهی

ترجمه همزمان یا ترجمه شفاهی

ترجمه همزمان یا ترجمه شفاهی تخصصی

ترجمه همزمان یا ترجمه شفاهی (interpreting) عبارتست از ترجمه یک مفهوم (sense) از زبان مبدا به زبان مقصد به صورت شفاهی. شرکت‌های بازرگانی، ادارات، کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی و مذاکرات B2B از موقعیت‌هایی هستند که نقش ترجمه همزمان در آنها بسیار پررنگ و حیاتی است. یکی از وجوه تمایز این نوع ترجمه، آن است که مترجم فرصتی برای بازگشت و اصلاح ترجمه صورت گرفته ندارد؛ زیرا بار واژگانی روی حافظه کوتاه مدت بسیار زیاد بوده و میزان آمادگی و تکنیک‌های به کار گرفته شده توسط مترجم تعیین‌کننده کیفیت ترجمه خواهد بود. همه ما حداقل در برنامه‌های تلویزیونی دیده‌ایم که مترجم شفاهی چگونه کار می‌کند. کار آنها بسیار دشوار و در عین حال بسیار حساس است. آرین ترجمه نیز به عنوان بخشی از خدمات خود، اقدام به اخذ قرارداد با شرکت‌ها و اعزام مترجم همزمان با هزینه‌ای رقابتی است. هم اکنون با آرین ترجمه تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.