چاپ مقاله

چاپ مقاله در مجلات علمی تخصصی

چاپ مقاله در مجلات علمی تخصصی

چاپ مقاله در مجلات علمی تخصصی و مدرن

مجلاتی که دارای مجوز و تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند به دو گروه “علمی-پژوهشی” و “علمی-ترویجی” تقسیم بندی می شوند و لذا مجلات “علمی-تخصصی” در این تقسیم بندی قرار نمی‌گیرند. مجلات علمی-تخصصی غالبا توسط نهادها، و سازمان ها منتشر می‌شوند.

آرین ترجمه آماده است تا مقالات شما عزیزان را در بهترین مجلات علمی-تخصصی با هزینه‌ای مناسب و در مدت زمانی کم به چاپ برساند.