• ارسال شده در مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
  • توسطarian

ترجمه فوری

ترجمه فوری چیست ؟  ترجمه فوری امروزه  مورد نیاز بسیاری از تجار و پژوهشگران است که سرعت دسترسی به محتوای انگلیسی تاثیر چشمگیری بر عملکرد آنان دارد. ترجمه فوری فارسی به انگلیسی و همچنین انگلیسی ب...

  • ارسال شده در مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
  • توسطarian

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله تخصصی جهت اشاره به اهمیت موضوع ترجمه مقاله لازم است در ابتدا نگاهی به اهمیت مقالات بالاخص مقالات بین المللی در جوامع آکادمیک بیندازیم. در مجامع علمی، مقالات منتشر شده در ژورنال‌ها...

  • ارسال شده در مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
  • توسطarian

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی چگونه انجام میشود؟ ترجمه فارسی به انگلیسی از حوزه های تخصصی ترجمه محسوب می شود زیرا برخلاف ترجمه انگلیسی به فارسی مقصود تنها انتقال معنی و مفهوم به مخاطب فارسی زبان نیست ...